Trong 5 tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần FPT co bước tăng trưởng doanh thu cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài…

Theo đó, kết thúc 5 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức doanh thu 13.366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 977 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 745 tỷ đồng, tăng 10%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.620 đồng, tăng trưởng 8%.

Hai mảng kinh doanh đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận của FPT trong giai đoạn nửa đầu năm nay là công nghệ và viễn thông, chiếm 75% lợi nhuận của tập đoàn. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ và viễn thông đạt mức tăng trưởng lần lượt 31% và 21%.

Phân phối – bán lẻ cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu của FPT.

Tuy vậy, mảng phân phối – bán lẻ vẫn được xem là “con gà đẻ trứng vàng” của FPT khi hoàn thành xuất sắc kế hoạch về lợi nhuận trước thuế cũng như doanh thu. Với  lĩnh vực bán lẻ, 5 tháng đầu năm đã tăng 44% lợi nhuận trước thuế và 32% doanh thu.

Tại thị trường nước ngoài, FPT cũng đạt được những kết quả kinh doanh khả quan khi ghi nhận mức doanh thu 2.473 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 13% và 10% so với cùng kỳ.

Phương Anh Linh

BÌNH LUẬN