Bản hướng dẫn của Đại học Y tế Công cộng sẽ giúp bạn biết mình là F mấy trong thời gian dịch bệnh, tránh hoang mang.

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV
Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV
Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV
Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

(Theo Trường Đại học Y tế Công cộng)

theo vnexpress.net

BÌNH LUẬN